Over Compost
Home  > Compost > Over Compost
0_shovel_met_compost.jpg

Over Compost

De naam “compost” is afkomstig uit het Latijn en betekent: dat wat samen is gebracht.

Samengevat luidt de definitie: compost is een stabiel, veilig product dat rijk is aan organische stof dat ontstaat na een gecontroleerd composteringsproces.

Compost is een donkerbruin tot zwart, kruimelig product dat bestaat uit plantaardige en organische resten zoals selectief ingezamelde groenten, fruitschillen, organische stromen, grasmaaisel, bladeren en snoeihout die door micro-organismen zijn afgebroken.

Composteren is te vergelijken met wat in het bos gebeurt als afgevallen bladeren, twijgjes en dode planten en dieren zich omvormen tot donkerbruine bosgrond. Compost ruikt ook enigszins naar bosgrond. Het is het resultaat van het composteringsproces. Het is een product dat rijk is aan organische stof dat organismen bevat en gemineraliseerde elementen die voedsel zijn voor planten. Compost is 100% natuurlijk.