Home
Zoeken op onderwerp
Attero
Home  > Disclaimer

Disclaimer

Dit bericht is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Elke bewerking of ander gebruik van dit bericht, en elke actie in relatie tot deze infomatie door andere personen dan de beoogde ontvanger is verboden. Heeft u dit bericht per abuis ontvangen? Infomeer de afzender daar dan alstublieft over door de mail te beantwoorden, en wis het bericht op alle computers. Houdt u er rekening mee dat de inhoud van emails aan wijziging onderhevig kan zijn. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud van dit bericht, noch voor de volledigheid.


This message is confidential and may be privileged. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking any action with reference to this information by persons other than the intended recipient is prohibited. If you received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete this message from all computers. Please note that e-mails are susceptible to change. The sender will not accept liability for the improper or incomplete transmission of the information contained in this message.