Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Activiteiten
A2-Wijster achter mast 02.jpg

Activiteiten

Energie uit afval

Attero wint zowel energie als grondstoffen terug uit diverse afvalstromen. Door verbranding of vergisting van afval produceren wij elektricteit, warmte en biogas.

In Moerdijk hebben we een afvalenergiecentrale. In Wijster staat een afvalscheidingsinstallatie met een afvalenergiecentrale. Beide centrales leveren warmte en (duurzame) elektriciteit. Op onze locatie in Groningen exploiteren we een scheidingsinstallatie in combinatie met een vergistinginstallatie. Het organische afval van de stad Groningen en omgeving zetten wij om in duurzame energie. Dat doen we ook op onze locaties in Tilburg, Nuenen en Wijster. Ook daar produceren we energie in de vorm van groen gas.
Zowel stortgas uit stortplaatsen als biogas uit vergisters werken we op tot groen gas van aardgaskwaliteit. Hiermee voorkomen we dat het broeikasgas methaan in de atmosfeer komt.

Ook staan er vergistinginstallaties bij de compostfabrieken in Veno en Wilp. Zij gft-afval om in biogas, voordat het restant verwerkt wordt tot compost. Het biogas is brandstof voor warmtekrachtinstallaties die er groene stroom mee opwekken en dit op het net zetten.

Nieuwe ontwikkelingen op onze locaties, zoals de levering van warmte aan nabijgelegen industrieën of uitbreiding van de productie van groen gas voor het aardgasnet, zorgen voor een steeds beter energetisch rendement van onze installaties. En dat is extra winst voor het milieu.