Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Activiteiten > Overslag, sturing en logistiek

Overslag, sturing en logistiek

Bij de inzameling en verwerking van afval speelt vervoer een belangrijke rol. Het afval moet bij elke burger en bedrijf opgehaald worden en daarna vervoerd worden naar een verwerker. Attero heeft als verwerker verschillende locaties verspreid over het land.
Ons bedrijf heeft geen eigen inzamelvoertuigen, vrachtwagens, spoorwagons of schepen. Wij coördineren het transport wel, maar het vervoer zelf besteden wij uit aan logistieke dienstverleners.

Inzamelvoertuigen halen het afval op en brengen het naar een centrale plaats; een van de afvaloverslagstations van Attero. Op zo’n locatie wordt de lading gewogen, gecontroleerd en opgeslagen in afwachting van verder transport. Vanaf het overslagstation gaat het afval in grotere vrachtwagens of per trein naar een van onze verwerkingsinstallaties.

Het zijn enorme hoeveelheden die naar onze installaties vervoerd worden. Attero verwerkt jaarlijks 3,4 miljoen ton afvalstoffen. Uit afval winnen we grondstoffen terug en maken er eveneens producten mee. Ook die moeten naar afnemers getransporteerd worden. In 2012 ging het om ruim 1,2 miljoen ton compost, metalen, bodemas, kunststoffen, brandstoffen, granulaten en betonnen legoblokken. Het transport van deze grote hoeveelheden afval, grondstoffen en producten vergt dan ook de nodige organisatie en sturing.

Treintransport

Transport per spoor is vooral geschikt voor langere afstanden. Dit legt minder druk op het wegennet, heeft een lager brandstofverbruik en veroorzaakt minder emissies dan vervoer over de weg. Het afval kan overdag geladen worden, de trein vertrekt in de avond en ’s nachts kan er gelost worden. Elke werkdag rijden er op zes trajecten treinen van en naar locaties van Attero.

Wegtransport

Wegvervoer is vooral inzetbaar op korte en middellange afstanden. Het voordeel zit ‘m hier in de flexibiliteit. Uiteraard letten we ook hierbij op het milieueffect. In transportcontracten ligt vast dat de gebruikte voertuigen moeten voldoen aan de laatste stand der techniek wat betreft schone, milieuvriendelijke motoren.

Slim verdelen

Een continue aanvoer van afval is belangrijk. Een afvalenergiecentrale zet je niet even uit of aan, die draait 24 uur per dag, 365 dagen lang. Wij zorgen ervoor dat onze installaties altijd voldoende aanvoer hebben en gebruiken daar gespecialiseerde software voor. Soms moet er ingegrepen worden en moet afval van de ene naar de andere verwerkingslocatie ‘afgebogen’ worden. Ook komt het voor dat de aanvoer groter is dan we op dat moment kunnen verwerken. Dan slaan we dit brandbare afval tijdelijk op bij een van onze bufferlocaties, tot het moment dat we het wel kunnen verwerken.

Import van afval

Sinds 2010 verwerkt Attero ook restafval uit België, Engeland en Ierland. Dat afval komt per vrachtwagen of schip naar de afvalenergiecentrales in Moerdijk en Wijster. Voor achtergrondinformatie klik hier.