Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Activiteiten > Recyclen > Energie uit vergisten

Energie uit vergisten

Attero richt zich op maximale terugwinning, hergebruik en nuttige toepassing van grondstoffen uit afval evenals de productie van duurzame energie uit afval. Tevens werken wij aan de verduurzaming van onze be- en verwerkingsprocessen. Concrete uitwerking van deze doelstelling is onder andere de realisatie van diverse vergistinginstallaties op locaties van ons bedrijf in Noord- en Zuid-Nederland.

Tilburg, centrum van bioconversie in wording

In Tilburg staan zowel een gft-vergister als een vergister die organisch materiaal uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie (VGI) omzet in biogas. Het geproduceerde biogas wordt gebruikt voor de productie van groen gas in de bestaande biogasopwerkingsinstallatie.

Droge en natte vergisting in Tilburg? Hier vindt u uitleg.

Wijster: vergisting gft en organisch natte fractie

In de afgelopen anderhalf jaar zijn op de locatie Wijster twee vergistinginstallaties gebouwd.Sinds medio 2012 is de ONF-vergistinginstallatie in bedrijf. Etensresten en keukenafval afgescheiden uit huishoudelijk restafval vormen de voeding voor deze vergister. In juni 2013 is de gft-vergister in bedrijf genomen. Deze gaat jaarlijks 40.000 ton voorbehandeld gft-afval verwerken en omzetten in biogas. Van beide installaties wordt het biogas opgewerkt tot groen gas. Dat wordt in het aardgasnet gepompt.

Hoe het allemaal werkt? Hier lichten we het toe.

Afvalscheiding en vergisting in Groningen

Op onze locatie Groningen verwerken wij restafval uit de stad en diverse omliggende regio’s. De scheidinginstallatie scheidt jaarlijks ongeveer 160.000 ton huishoudelijk afval in deelstromen. Het organische materiaal wordt vergist.

Lees hier verder over scheiden, vergisten en groen gas.

De groene kracht van Venlo

De compostfabriek van Attero in Venlo verwerkt al ruim vijftien jaar groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens in Zuid-Nederland. In 2010 hebben wij de fabriek uitgebreid met een vergistinginstallatie.

Lees hier meer over de groene kracht van Venlo.

Wilp: gft als bron van elektriciteit en warmte

Op de locatie Wilp draait sinds mei 2009 de vergistinginstallatie voor gft-afval. Jaalijks wordt hier 60.000 ton gft verwerkt tot ruim zeven miljoen kubieke meter biogas. Een warmtekrachtinstallatie zet het geproduceerde biogas om in stroom en warmte.

Lees hier meer over vergisten in Wilp.

bouw-vergisting-tilburg-01.jpg
gft-vergister-aanbouw-25022013-01-klein.JPG