Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Activiteiten > Recyclen > Groningen

Groningen

De scheidinginstallatie op onze locatie Groningen scheidt huishoudelijk afval in deelstromen. Met trommelzeven, lucht, magneten en infraroodscheiders winnen we metalen, organisch materiaal en kunststoffen terug uit restafval. De teruggewonnen grondstoffen bieden we voor recycling aan bij gespecialiseerde verwerkers. Het organische materiaal verwerken we zelf tot biogas door het te vergisten. We gebruiken hiervoor een was- en vergistinginstallatie (WVI).

We verwijderen eerst zand, glas, steen en keramiek. De rest wordt verkleind, gemengd en op temperatuur gebracht. Vervolgens pompen we deze stroom naar vier grote vergistingsreactoren met elk een inhoud van 2.750 kubieke meter. Hier zetten bacteriën het organisch afval om in vooral methaan, het bestanddeel van biogas; circa 1.000 kubieke meter per uur. In een aparte installatie werken wij het biogas op tot aardgaskwaliteit: groen gas. Dat pompen we in het plaatselijke aardgasnet. Zo koken en stoken huishoudens in Groningen weer een stukje ‘groener’.