Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Activiteiten > Recyclen > Productielocaties
Tilburg.jpeg
Gasopwerking 006 (groen gas Groningen).jpg

Productielocaties

Attero heeft vier locaties waar biogas wordt omgezet in groen gas.

Wijster

Biogasproductie:          
Sinds 1989: winning stortgas uit de aanwezige operationele stortplaats.
Sinds mei 2011: biogasproductie door vergisting van uit huishoudelijk restafval teruggewonnen etensresten en keukenafval. Capaciteit circa 60.000 kubieke meter per jaar.

In juni 2013 start vergisting van gft. Jaarcapaciteit: 40.000 ton.

Groengasproductie:      
Twee biogasopwerkingsinstallaties (1989 en 2012). Samen pompen zij jaarlijks ongeveer 7 miljoen kubieke meter groen gas in het aardgasnet.

Bijzonderheden:           
In 2011: 100 miljoenste kubieke meter groen gas in het net gepompt.

Tilburg

Biogasproductie:          
Sinds 1987: winning stortgas uit aanwezige operationele stortplaats. Tevens biogas van naastgelegen waterzuiveringsinstallatie van Waterschap De Dommel.
In 2013: twee vergistinginstallaties gebouwd: één voor gft en één voor organisch afval uit de voedings- en genotmiddelenindustrie (overdatum-producten).

Groengasproductie:      
Op de locatie Tilburg staat de eerste biogasopwerkingsinstallatie die in Nederland gebouwd is.

Bijzonderheden:           
In 2010: 85 miljoenste kubieke meter groen gas in het net gepompt.

Eind 2011: Attero ontvangt van certificeringsorganisatie Vertogas het eerste certificaat voor groen gas uit deze unieke groengashub. Een certificaat toont voor elke geproduceerde hoeveelheid groen gas aan uit welke herleidbare bronnen het gas is geproduceerd.

Onze installatie in Tilburg is de eerste en enige gecertificeerde groengashub van Nederland. Er is sprake van een groengashub, als biogas van meerdere partijen samen in één installatie opgewerkt wordt tot gas van aardgaskwaliteit en in het gasnet gepompt wordt.

Download de folder: Van pot naar pan. Groen gas uit Tilburg.

Nuenen

Biogasproductie:          
Winning stortgas uit voormalige stortplaats van RAZOB.

Groengasproductie:      
Naast de stortplaats staat de opwerkingsinstallatie voor biogas van Carbiogas. Attero levert het gewonnen stortgas en regelt de afzet van het geproduceerde groen gas.

Bijzonderheden:           
De voormalige stortplaats is grotendeels in gebruik als golfterrein en maakt deel uit van Landgoed Gulbergen.

Naast de voormalige stortplaats van Razob in Nuenen staat de opwerkingsinstallatie voor groen gas van Carbiogas. Attero levert het uit de stortplaats gewonnen stortgas aan de installatie. 

Groningen

Biogasproductie:          
Uit huisvuil teruggewonnen etensresten en keukenafval vormen de voeding van de vergistinginstallatie, die uit vier reactoren bestaat.

Groengasproductie:      
Het biogas wordt opgewerkt in de in 2010 gebouwde biogasopwerkings-installatie: jaarlijks 5,5 miljoen kubieke meter groen gas. Dit wordt ingevoed op het lokale aardgasnet van netbeheerder Enexis.