Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Activiteiten > Recyclen > Tilburg

Tilburg

In Tilburg staat zowel een gft-vergister als een vergister voor organisch materiaal uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie (VGI). Het geproduceerde biogas gaat naar de bestaande biogasopwerkingsinstallatie. Deze installatie werkt ook vrijkomende stortgas en biogas van de naast onze locatie gelegen waterzuiveringsinstallatie op tot aardgaskwaliteit.

De gft-vergister is een zogeheten droge vergistinginstallatie. Dit betekent dat de hoeveelheid water in het vergistingsproces beperkt blijft. Het gft wordt verkleind en zorgvuldige gemengd, waarna een pomp het te vergisten materiaal in de vergister pompt. Een intern roerwerk zorgt voor een blijvend goede menging.

Natte vergisting

Daarnaast werken we met een ‘natte’ vergistinginstallatie voor VGI-materiaal. Dit is een type vergister zoals die bij veel agrarische bedrijven staat; een groene tank met koepeldak. Het te verwerken materiaal wordt per tankauto aangeleverd. Vrijkomend proceswater, onder andere uit de ontwatering van het digestaat, wordt zoveel mogelijk hergebruikt in het proces. Waar dat niet mogelijk is, gaat het naar onze eigen waterzuiveringinstallatie op de locatie.

Het digestaat, de reststroom na de vergisting, wordt ontwaterd om daarmee geschikt te maken voor verwerking tot compost. De droge fracties worden opgemengd met onder andere vers gft.

Tilburg.jpeg