Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Activiteiten > Storten > Afdekken
0_foto_319__original_edit.jpg

Afdekken

Het storten van afval is in de afgelopen decennia sterk ontmoedigd door de overheid, onder andere door het invoeren van een stortbelasting. Het gevolg was, dat veel minder afval zijn weg vond naar stortplaatsen. Veel stortplaatsen kunnen daarom afgewerkt en gesloten worden. De afwerking van stortplaatsen is aan strenge regels gebonden.

Attero heeft acht van dergelijke stortplaatsen. Deze bevinden zich in verschillende fasen van afwerking en sluiting. Enkele stortplaatsen moeten we nog voorzien van een gedeeltelijke bovenafdichting, aan andere wordt momenteel gewerkt om deze voorzieningen aan te brengen. Een aantal is al van alle noodzakelijke beschermende maatregelen voorzien en wordt door ons beheerd.

.

Onder- en bovenafdichting

Voor het afdichten van stortplaatsen moeten zowel aan de onderzijde (dat is vóór aanvang van het storten) als aan de bovenzijde voorzieningen worden aangebracht.
Om te voorkomen dat stoffen uit het stort in de ondergrond terecht komen, zijn stortplaatsen in het verleden voorzien van een onderafdichting. Deze bestaat uit een aantal beschermende lagen en drainagebuizen voor het opvangen van verontreinigd water dat in aanraking is geweest met afval. De lagen bestaan uit een combinatie van zand en zwelklei en een kunststoffolie van 2 millimeter dikte. Onder deze afdeklagen liggen drainagebuizen om te controleren of de beschermende lagen niet lek zijn.

Als de stortplaats of een deel ervan vol is, moet ook de bovenzijde met een dubbele beschermende laag afgedekt worden. Als basis eerst een stabiele laag bestaande uit sintels – bodemas - afkomstig uit afvalenergiecentrales. Vervolgens een mengsel van zand, het mineraal bentoniet (zwelklei) en stoffen met bindende eigenschappen, zogeheten polymeren. Met walsen wordt deze laag vast aangereden. Daarna brengen we folie aan van 2 millimeter dikte. De brede banen dikke folie worden aan elkaar gelast, waarna de lasnaden gecontroleerd worden op eventuele lekken door ze onder druk te zetten. Zo ontstaat een volledig afgesloten en waterdichte bovenlaag. Regenwater kan er niet in doordringen en stortgas kan niet ontsnappen.

leggen-drainmatten-01.JPG

Afwerking

Om te voorkomen dat de uiteindelijke grondlaag van de hellingen van de stortplaats afspoelt, leggen we op de kunststoflaag drainagematten. Deze voeren het regenwater snel af van de hellingen. Het schone afstromende regenwater vangen we op. We voeren het af, bijvoorbeeld naar infiltratievijvers. Daar kan het langzaam naar het grondwater sijpelen. Tot slot wordt een laag grond van een meter dikte opgebracht, die wordt ingezaaid of beplant met daarvoor geschikte beplanting.