Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Activiteiten > Storten > Duurzaam storten
kinderen.jpg

Duurzaam storten

weert-klein-03.jpg

De opvatting dat de milieubelasting van een stortplaats binnen één generatie (dertig jaar) teruggebracht kan worden tot nul wint terrein. Dit noemen we duurzaam storten.
Nu er in Nederland nog maar weinig afval gestort wordt, is het zowel technisch als financieel moeilijk om storten van afval financieel rendabel te houden. Het afdichten van stortplaatsen met twee lagen over kleine oppervlakten is duur en niet efficiënt. Dus ligt aanpassing van de eisen die dateren uit een tijd dat er nog grote hoeveelheden gestort werden, voor de hand. Praktijkproeven moeten uitwijzen of een nieuwe werkwijze verantwoord is.

Natuurlijke processen

Het idee achter duurzaam storten is samen te vatten als: met de natuurlijke processen meegaan, in plaats van daar tegenin. Water is een belangrijk middel om reacties in gang te zetten of juist te stoppen. Door stortplaatsen aan de bovenkant toegankelijk te maken voor water, spoelen we als het ware de stortplaats schoon en maken we gebruik van het zelfreinigende vermogen van de natuur. Onder invloed van water en lucht worden verontreinigende stoffen vastgelegd en geneutraliseerd.

meten-is-weten-klein.jpg

Onderzoek

Attero nam al actief deel aan onderzoek naar deze gewijzigde manier van storten. Dat gebeurde in de praktijk op de deponie van onze locatie Landgraaf in Zuid-Limburg. Nu worden voorbereidingen getroffen voor een langjarige en grootschalige vervolgproef op drie locaties in ons land waarvan onze locatie Bergen op Zoom in Noord-Brabant er één is.

Uit eerder onderzoek bleek al dat oude stortplaatsen zonder bovenafdichting veel minder vervuilend waren dan lang werd gedacht. Zodra het milieu in een stortplaats vergelijkbaar is met dat in de bodem eromheen, verplaatsen verontreinigingen zich niet vanuit de stortplaats. Duurzaam storten streeft naar evenwicht tussen de concentraties binnen en buiten de stort en maakt daarmee nazorg overbodig of eindig. Dat betekent dat voormalige stortplaatsen ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden en wij toekomstige generaties niet opzadelen met een potentiële bron van verontreiniging. Deze aangepaste manier van storten is volgens de huidige wetgeving niet mogelijk. Wetenschappelijk en praktisch onderzoek moet aantonen dat deze methode de huidige werkwijze bij storten kan vervangen. Dit onderzoek zal tien jaar duren.

.