Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Activiteiten > Verbranden
0__AZN2375_edit.jpg

Verbranden

Locatie Moerdijk - afvalenergiecentrale

Onze afvalenergiecentrale op locatie Moerdijk is sinds 1997 operationeel en verbrandt huishoudelijk restafval, vergelijkbaar bedrijfsafval en brandbaar afval (RDF) uit Engeland en Ierland. Hiermee produceren wij (duurzame) energie. De installatie bestaat uit vier verbrandingslijnen, die tot de meest energie-efficiënste ter wereld behoren. Wij produceren daarmee hogedrukstoom met een druk van 100 bar en 400 graden Celsius. Dat is uniek in de wereld van de afvalverbranding.

De lijnen 1, 2 en 3 leveren de geproduceerde stoom rechtstreeks aan de naastgelegen warmtekrachtcentrale van RWE/Essent. De vierde verbrandingslijn is in het najaar van 2008 in gebruik genomen. Deze lijn is uitgerust met een eigen turbine die circa 14 megawatt aan elektriciteit produceert. De resterende stoom wordt aan de warmtekrachtcentrale van RWE/Essent geleverd, die daaruit nog eens 16 megawatt extra energie opwekt. De thermische capaciteit van de vierde lijn komt daarmee op bijna 95 megawatt uit.

Rendement

Via de warmtekrachtcentrale produceren wij in Moerdijk honderden miljoenen kilowattuur elektriciteit per jaar. Dit dekt de elektriciteitsconsumptie van omgerekend zo'n 250.000 huishoudens. Omdat een groot deel van het verwerkte afval uit organisch materiaal bestaat, wordt 54 procent van deze productie als groene energie gerekend.

De koppeling met de energiecentrale van RWE/Essent geeft de afvalenergiecentrale van Attero een ongekend hoog energierendement van ruim 30 procent. Bij ‘gewone’ installaties is dit doorgaans circa 24 procent. De combinatie wekt niet alleen elektriciteit op, maar levert ook warmte - in de vorm van stoom - aan het nabijgelegen Shell Chemicals Moerdijk.

Omdat het contract met RWE/Essent per 2018 afloopt en niet verlengd wordt, bouwt Attero momenteel een nieuwe stoomturbine-generator. Deze is in het vierde kwartaal van 2017 gereed. Attero levert dan de geproduceerde elektriciteit aan het net. Ook zijn er mogelijkheden ingebouwd om warmte te leveren aan naburige bedrijven.

BW20100422121400_edit.jpg

Locatie Wijster – geïntegreerde afvalverwerkingsinstallatie

De geïntegreerde afvalverwerkingsinstallatie (GAVI) in Wijster verwerkt restafval: de inhoud van de grijze container. De installatie bestaat uit drie parallelle verwerkingslijnen. Uniek is onze afvalscheidingsinstallatie. Al het aangevoerde restafval scheiden we eerst in deelstromen. Met zeeftrommels, magneten, infraroodapparatuur en sterke luchtstromen worden er allerlei materialen uit gehaald die geschikt zijn voor hergebruik. We winnen onder meer kunststoffen en organisch materiaal uit het afval terug als grondstof.
Verder zuigen grote ‘stofzuigers’ een mengsel papier en plastic uit het afval. We persen dat tot grote balen die we omwikkelen met witte folie. Deze vervangende brandstoffen exporteren we naar Duitsland en Scandinavië als brandstof voor energiecentrales en de cement- en kalkindustrie.

Ketel en turbine

Het ‘aansteken’ van energiecentrales gebeurt met aardgas. Als de temperatuur hoger is dan 850 graden Celsius, gaat er afval in. Dat gaat spontaan branden en dan gaat de gaskraan dicht. Om het vuur goed te laten branden gebruiken we lucht. Deze lucht zuigen we aan uit de afvalbunkers en blazen we door het rooster. Zo sturen wij het verbrandingsproces optimaal. De temperatuur op het rooster van de ketel is tussen 1.000 en 1.200 graden.

In de ketelwanden lopen stalen buizen waar water door stroomt, en ook hoog in de ketel hangen bundels met buizen. De hitte in de ketel verandert het water in die buizen in stoom. Omdat het een gesloten systeem is, ontstaat er een hoge druk (40 Bar) en een hoge temperatuur (400 graden).  De stoom stroomt met grote kracht langs de achttien schoepenraden van de turbine. Die laten met 3.000 omwentelingen per minuut een as draaien, die is aangesloten op een grote dynamo: de generator. Deze levert voldoende elektriciteit voor 100.000 huishoudens. Deze vorm van energieopwekking bespaart meer dan 70 miljoen kubieke meter aardgas per jaar.

De AEC Moerdijk is van een bijzonder ontwerp en levert stoom van 100 bar. Deze levert Attero aan de naastgelegenwarmtekrachtcentrale van RWE/Essent.

Klik hier voor de infographic over energie.