Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
verbranding.jpg

Emissies

Emissies

Afval heeft geen vaste samenstelling en is dus geen homogene brandstof zoals olie, aardgas of steenkool. Het gevolg is dat er fluctuaties in de emissies van de afvalenergiecentrales kunnen optreden. Met de toegepaste hoogwaardige technieken kunnen onze medewerkers het proces tijdig bijsturen. Hierdoor blijven de emissies ruim binnen de toegestane grenzen. Daarnaast nemen we maatregelen om de wisseling in kwaliteit van het afval zoveel mogelijk op te vangen. Dit gebeurt bij de sturing van afvalstromen en de acceptatie, maar ook door een zorgvuldig bunkerbeheer.

Rookgassen

Bij het verbranden van afval komen rookgassen vrij. Hierin zitten schadelijke stoffen en stofdeeltjes. Daarom zijn onze afvalenergiecentrales uitgerust met uitgebreide rookgasreinigingsinstallaties, die de rookgassen intensief reinigen en er vrijwel alle verontreinigingen uit filteren of deze omzetten in onschadelijke verbindingen. De uitstoot die de schoorstenen verlaat voldoet ruimschoots aan de strenge wettelijke eisen. Het reinigen gebeurt in een aantal stappen. Elke stap in het reinigingsproces richt zich op een bepaald type verontreiniging. Wat uiteindelijk overblijft is een poederachtig materiaal, dat tijdelijk opgeslagen wordt in grote silo’s. Vervolgens voeren we deze rookgasreinigingresiduen per tankauto af naar onder andere droge zoutmijnen in het noorden van Duitsland. Daar wordt dit materiaal met cement en andere toeslagstoffen gemengd om er oude mijngangen mee op te vullen. Dat voorkomt dat deze gangen instorten en zo verzakkingen van huizen en wegen veroorzaken. Deze manier van verwerken wordt door de Europese wetgeving aangemerkt als nuttige toepassing.

Slakkenopwerking

Bij het verbranden van afval blijven op de roosters resten over. Wij noemen deze verbrandingsassen en sintels ook wel bodemas of slakken. De assen zeven we in aparte slakkenopwerkinstallaties. Speciale magneten verwijderen alle metalen. Naast ijzer halen we er ook metalen als aluminium, koper en lood uit. Alle metalen worden voor hergebruik afgevoerd naar gespecialiseerde bedrijven. Het na opwerking overgebleven materiaal wordt ingezet als steunlaagmateriaal in af te werken stortplaatsen of als funderingsmateriaal voor de aanleg van grootschalige grond- en wegenbouwprojecten. Uiteraard moet deze bodemas daarvoor wel aan kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. DE overheid en de sector hebben afspraken gemaakt in een Green Deal dat in 2020 de helft van de geproduceerde bodemassen zo schoon zijn, dat ze zonder aanvullende maatregelen kunnen worden toegepast als bouwstof.