Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Bedrijfsprofiel
BW20100422101422.jpg

Bedrijfsprofiel

Attero. Energiek met milieu.

Attero verzorgt als betrouwbare partner van overheden en bedrijven een duurzame oplossing voor hun afvalstromen. Op een vijftiental locaties verwerken onze ruim achthonderd gemotiveerde medewerkers het afval van meer dan 20 procent van het Nederlandse huishoudelijk restafval. Dat is het afval van ruim 4 miljoen mensen. Daarnaast verwerken wij bedrijfsafval. Het gaat in totaal jaarlijks om zo'n 3,3 miljoen ton afval. Ons doel is zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen terug te winnen en reststromen om te zetten in duurzame energie en nuttige producten. Daarbij zoeken we voortdurend naar innovatieve oplossingen.

Onze installaties wekken voldoende elektriciteit op voor circa 350.000 huishoudens en voorzien we in de warmtebehoefte van bedrijven in de buurt van onze locaties. In Nederland zijn we mede marktleider in de productie van groen gas, dat via het gasnet naar de gebruikers gaat. Onze compost uit groente-, fruit- en tuinafval is een prima bodemverbeteraar. Een echt kringloopproduct, dat ook nog eens bijdraagt aan de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Allerlei materialen die wij uit het afval scheiden, vinden hun weg naar de industrie voor hergebruik. En de bodemassen uit onze afvalenergiecentrales vormen letterlijk een goede basis voor de wegenbouw als funderings- en ophoogmateriaal.

Zó is Attero energiek met milieu. Afval is voor ons een bron van herbruikbare materialen en energie. Wij steken al onze kennis en kunde in de milieubewuste verwerking van reststoffen. We halen er met moderne en innovatieve technieken alles uit wat erin zit. Letterlijk. En daar krijgen wij op onze beurt weer energie van.

Maatschappelijk verantwoord

Attero wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij kiezen bij de realisatie van onze doelstellingen uitdrukkelijk voor een open dialoog met de samenleving en voor samenwerking met partners die hetzelfde beogen. We maken werk van veiligheid, zowel voor onze eigen medewerkers als voor derden. Wij spannen ons in om een aantrekkelijke werkgever te zijn. En uiteraard een duurzaam, innovatief, betrouwbaar en klantgericht bedrijf, met een interessant pakket milieudiensten voor onze relaties.

Lees hier de beleidsverklaring van Attero.