Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Bedrijfsprofiel > Corporate Governance
BW20100331110450.jpg

Corporate Governance

Attero wil duurzaam, innovatief, betrouwbaar en klantgericht ondernemen. Die kernwaarden zijn richtinggevend voor het bestuur van de onderneming en de wijze van verantwoording naar alle stakeholders. Mede met het oog op de maatschappelijke betekenis van zijn activiteiten, producten en diensten heeft Attero op vrijwillige basis besloten de Nederlandse Corporate Governance Code zoveel mogelijk te volgen.

Algemeen

De directie en Raad van Commissarissen van Attero Holding NV hebben besloten om de Nederlandse Corporate Governance Code (verder: de Code) vrijwillig toe te passen. De Code zelf gaat uit van dwingende toepasselijkheid voor grote in Nederland beursgenoteerde vennootschappen.
Aangezien Attero geen grote beursgenoteerde vennootschap is, zijn diverse bepalingen (principes en best practices) niet van toepassing op het bedrijf. Zoals verder ook uit het opgenomen overzicht blijkt, gaat dit om onderwerpen rondom aandelenkoersen (koersgevoelige informatie, remuneratie en aandelen, en dergelijke). Daarbij kunnen er elementen in de Code zijn waarvan bestuur en commissarissen het niet nuttig of wenselijk achten om die toe te passen. Daarvoor geldt het ‘comply or explain’-principe.

In de volgende paragrafen staat van welke bepalingen Attero Holding van de Code afwijkt, met daarbij een toelichting.

Lees verder