Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Locaties > Tilburg

Locaties

Locatie Tilburg

Locatie Tilburg

Vloeiveldweg 8
5048 TD Tilburg
Postbus 4114
6080 AC Haelen
T centraal nummer: (088) 550 10 00
T doorkiesnummer: (088) 550 22 00
F (088) 550 23 54

          

Locatie Tilburg (Terminal)

Jules Verneweg 131
5015 BK Tilburg
Postbus 4114
6080 AC Haelen
T (088) 550 10 00

Locatie Tilburg ligt ten noorden van Tilburg en is één van de drie actieve stortplaatsen van Attero. Deze deponie is de centrale stortplaats voor afval uit de provincie Noord-Brabant. Er is hier een stortvak speciaal ingericht voor gevaarlijk afval. Op het overslagstation wordt afval uit de regio Tilburg overgeslagen voor verwerking in onze afvalenergiecentrale en compostfabriek in Moerdijk. Op de locatie zelf wordt groenafval gecomposteerd. In 2013 start de bouw van een vergistings- en composteerfabriek voor verwerking van gft-afval. De locatie beschikt daarnaast over een grondbank.

Meer informatie