Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Locaties > Tilburg

Locaties

Locatie Tilburg

Locatie Tilburg
Onze locatie bestaat uit diverse onderdelen
die aan de Vloeiveldweg liggen. U vindt hier
de nummering van die onderdelen:

Waterzuivering:  Vloeiveldweg 6a
Gasfabriek: Vloeiveldweg 6b
Compostfabriek: Vloeiveldweg 6c
Kantoor: Vloeiveldweg 8
Weegbrug:Vloeiveldweg 7
Stortplaats:Vloeiveldweg 9

Voor alle adressen geldt:
5048 TD Tilburg

Postbus 4114
6080 AC Haelen
T centraal nummer: (088) 550 10 00
T doorkiesnummer: (088) 550 22 00
F (088) 550 23 54

          

 

Locatie Tilburg is één van de vier actieve stortplaatsen van Attero. Deze deponie is de centrale stortplaats voor afval uit de provincie Noord-Brabant. Er is hier een stortvak speciaal ingericht voor gevaarlijk afval. Op het overslagstation wordt afval uit de regio Tilburg overgeslagen voor verwerking elders. Tevens beschikt de locatie over een composteerinstallatie en twee vergistingsinstallaties. Het geproduceerde biogas wordt in de eigen gasfabriek opgewerkt tot groengas. OOk heeft Attero een eigen waterzuiveringsinstallatie.

Meer informatie