Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Nieuws  > Actueel > ‘Groen gas Booster’ maakt grootschalige productie van duurzaam groen gas mogelijk

‘Groen gas Booster’ maakt grootschalige productie van duurzaam groen gas mogelijk

Samenvattend biedt deze pilot de volgende voordelen:

• Unieke samenwerking tussen Gasunie Transport Services, Enexis en Attero
• Pilot levert belangrijke bijdrage aan duurzame energiedoelstellingen Energieakkoord
• Groen gas Booster biedt ruimte aan nieuwe groengasaanbieders.

Het gaat feitelijk om de installatie van een grote compressor. Deze verbindt het grote regionale aanbod van groen gas met de landelijke vraag. De Groen gas Booster wordt hiervoor gerealiseerd nabij de groengasproductielocatie van Attero in Wijster (Drenthe). Met het faciliteren van grootschalige groengasproductie leveren Enexis, GTS en Attero een belangrijke bijdrage aan de duurzame energietransitie.

Potentieel

Het potentieel van groengasproductie is aanzienlijk. Attero produceert in Wijster rond 10 miljoen kubieke meter groengas. Alleen al in het Enexis-verzorgingsgebied werd in 2014 35 miljoen kubieke meter groen gas geproduceerd. Groen gas wordt bij voorkeur zo lokaal mogelijk ingevoed, waar de druk lager is en het groen gas direct door omliggende huishoudens en industrieën wordt gebruikt. In de zomerperiode is de lokale vraag naar gas laag, terwijl de productie van groen gas continu hoog blijft. Met de inzet van de Groen gas Booster kan de productie het gehele jaar ingevoed worden, omdat het landelijk net onbeperkte afzetmogelijkheden biedt.

<~imgname~>

Attero wil graag zijn productie van groen gas in Wijster uitbreiden, maar kan een grotere productie op dit moment in de zomer niet kwijt. De Groen Gas Booster biedt straks uitkomst. Er lopen nu al gesprekken met belangstellende externe producenten van biogas om hun gas aan te leveren bij Attero voor opwerking naar groen gas. Met de komst van de Booster kunnen deze leveranciers ook aangesloten worden, omdat afzet verzekerd is via het landelijke net gedurende het hele jaar.
Omdat de Groen gas Booster slechts het ‘overtollige’ groen gas hoeft te comprimeren, zorgt dit voor een compact en efficiënt systeem, dat zo min mogelijk energie kost.

<~imgname~>

Samenwerking en bundeling van kennis

De bundeling van de kennis, ervaring en vaardigheden van Enexis, GTS en Attero maakt deze pilot mogelijk. Met het faciliteren van grootschalige productie van groen gas leveren zij een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de duurzame energiedoelstelling. Hierin is de productie van 14% hernieuwbare energie afgesproken in het Energieakkoord. De realisatie van de Groen gas Booster is in voorbereiding. De verwachting is dat de Groen gas Booster voor het eerst in productie genomen zal worden aan het eind van 2016.

Groen gas wordt gemaakt door biogas geschikt te maken voor huishoudelijk gebruik. Groen gas wordt schoon geproduceerd, is hernieuwbaar en is daarmee de duurzame variant van aardgas. Het grootschalig kunnen produceren van groen gas is noodzakelijk om de overgang naar een meer duurzame samenleving mogelijk te maken.