Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Nieuws  > Actueel > Reactorvat ONF-vergister Wijster geplaatst

Reactorvat ONF-vergister Wijster geplaatst

<~imgname~>

Op donderdag 1 september is het reactorvat van de nieuwe vergistingsinstallatie bij de locatie Wijster geplaatst. Het vat is in de afgelopen maanden ter plaatste gebouwd en staat nu op zijn betonnen constructie. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de realisatie van deze installatie, die in het eerste kwartaal van 2012 in productie genomen wordt. Het vat is in drie delen geplaatst en aan elkaar gelast. Het weegt in totaal ruim 235.000 kilo.

De grootste uitdaging van deze omvangrijke klus was het hijsen van de grote cilinder. Voor het optillen van dit 135.000 kilo wegende onderdeel zijn twee enorme kranen ingezet met een gezamenlijk hefvermogen van 1.200 ton. Naast het plaatsen van het vat zelf, zijn nog twee onderdelen geplaatst: een conus van 31.000 kilo en een verbindende tussenring van 70.000 kilo. Alle drie onderdelen zijn achtereenvolgens aan elkaar gelast.

Organische natte fractie

De vergister gaat vanaf begin 2012 jaarlijks 56.000 ton organisch materiaal omzetten in biogas. Dit materiaal wordt teruggewonnen in de scheidingsinstallatie van de afvalenergiecentrale. Het aangeleverde huishoudelijk restafval bestaat voor een deel uit de zogeheten organische natte fractie (ONF), waaronder etensresten en keukenafval. Het uit vergisting geproduceerde biogas wordt vervolgens opgewerkt tot groen gas in een nieuwe gasopwerkingsinstallatie die naast de vergister in aanbouw is. Per uur gaat deze installatie tussen 600 en 700 kubieke meter groen gas leveren aan het gasnet van netbeheerder Rendo.

Droge vergisting

Attero heeft gekozen voor een droge vergistingstechniek. Leidend voor de keuze van deze vorm van vergisting was onder meer de verwerking van het digistaat, het restproduct dat overblijft na vergisting van biomassa. Dit is een dik slib, dat zonder ontwatering verbrand kan worden in de afvalenergiecentrale. Dat is een milieuvriendelijke verwerkingswijze: er is geen extra ontwateringsstap nodig, er ontstaat geen vervuild afvalwater dat weer gezuiverd moet worden én de verbranding levert energie op. Het energetisch rendement van vergisten is zo’n 80 procent. Zo gaat Attero met zijn ONF-vergister een flink steentje bijdragen aan het beperken van de CO2-uitstoot.

Groen gas

Attero heeft in 2010 ruim 10 miljoen kubieke meter groen gas geproduceerd op zijn productielocaties in Tilburg, Nuenen en Wijster. Daar komt de productie van de nieuwe vergisters in Groningen en Wijster bij. Op jaarbasis is dat een hoeveelheid van nog eens ruim 10 miljoen kubieke meter groen gas. Daarmee verstevigt Attero zijn positie als grootste producent van groen gas in Nederland. Attero heeft plannen om de productie van groen gas verder uit te breiden door onder meer de bouw van een vergistingsinstallatie in Tilburg.

<~imgname~>

Als u op de bovenstaande afbeelding klikt, kunt u een korte videofilm van de plaatsing van het reactorvat van de ONF-vergister bekijken.