Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie

Blog

Meer en “schoner” gft!

20-04-17

De doelstelling om meer en schoner gft in te zamelen staat volop in de belangstelling. Maar er ligt nog een belangrijke taak te wachten.> Lees verder

Hernieuwbare energie uit afval groeit door Attero’s innovaties

10-04-17

Dat de wereldwijde klimaatdoelstellingen nog niet behaald zijn hebben we bij Attero helaas niet in de hand. Wel kunnen we ons steentje bijdragen om CO2-emissies te voorkomen. > Lees verder

Duurzaam gft-verwerking inkopen voor de laagste prijs

09-03-17

Met het Circulaire economie pakket, Grondstoffenakkoord, Klimaat Akkoord en de doelstelling om tien procent circulair in te kopen zijn er volop initiatieven om het circulaire wiel optimaal aan de gang te krijgen. Welke prikkels kunnen er een vliegwiel van> Lees verder

Kijk eens om je heen: We bouwen een duurzame leefomgeving met gerecyclede kunststoffen

26-09-16

Kunststoffen en drankenkartons worden steeds beter gescheiden. Maar wat gebeurt er met al dat ingezamelde verpakkingsafval? Daar kijken consumenten nog nauwelijks naar. Kijkt u mee?> Lees verder

Logisch van VANG naar Circulariteit

12-09-16

Reductie van restafval is niet genoeg> Lees verder

Hoe kan Nederland voldoen aan “Het 4 promille initiatief” uit het Parijs Klimaatakkoord?

29-08-16

Het 4 promille initiatief: Bodem voor voedsel en klimaat> Lees verder

Met Attero Moerdijk zitten we er warmpjes bij

15-08-16

Van afvalenergiecentrale naar duurzame warmte-leverancier. Stap je mee in onze helikopter?> Lees verder

Duurzame mobiliteit: op elektriciteit of op groen gas?

01-08-16

Elektrische bussen in het stadsverkeer zijn de laatste tijd flink in het nieuws. Steden als Den Haag, Groningen en Haarlem zetten echter groen gas bussen in. Waar doe je als gemeente goed aan: met elektrische bussen of met groen gas bussen rijden?> Lees verder

Composteerbare bioplastics

18-07-16

Het gaat om de inhoud, niet om de verpakking> Lees verder

Bodemverschraling tegengaan met compost

30-03-16

Oproep tot vrijstelling van bodemverbeteraars in de meststoffenwet> Lees verder

Waar blijft de ambitie van overheden om duurzaam in te kopen?

30-03-16

Van tien procent circulair inkopen naar vijftig procent circulair inkopen> Lees verder