Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Projecten > Cellu2PLA > De projectpartners
kringels-in-water-.jpg

De projectpartners

logo-hhnk.jpg

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is in het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal verantwoordelijk voor: 

  • Dijken: het beschermen van inwoners tegen overstromingen;
  • Water: de zorg voor voldoende en schoon oppervlaktewater;
  • Wegen: het beheer en onderhoud van plattelandswegen.

Een van onze belangrijkste taken is het zuiveren van afvalwater. Dit doen we met behulp van 15 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), die samen ruim 100 miljoen m³ afvalwater per jaar verwerken. Deze enorme hoeveelheid te zuiveren afvalwater is voor een deel afkomstig vanuit huishoudens en bedrijven die zijn aangesloten op het rioleringstelsel. Het andere deel bestaat uit regenwater dat in het riool terecht komt. Het gezuiverde water wordt weer teruggegeven aan het oppervlaktewater.

Meer informatie vindt u op de website www.hhnk.nl.

logo-stowa.jpg

Stowa

STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied.

Meer informatie vindt u op de website www.stowa.nl.

logo-attero.jpg

Attero

De ervaring, kennis en kunde op het gebied van afvalverwerking en de opgedane kennis uit enkele biobased projecten maken dat Attero een goede partner is in dit project. De bijdrage van Attero is vooral gericht op onderzoek en ontwikkeling van de enzymatische afbraak van cellulose en het PLA productieproces. Daarnaast wil Attero de afzet van suikerwater en PLA verder onderzoeken. Er zal immers ook een product ontwikkeld moeten worden dat door de markt gevraagd is.