Home
Zoeken op onderwerp
Bedrijf & Organisatie
Home  > Bedrijf & Organisatie > Projecten > Kunststof Opwerkingsinstallatie Wijster
koi-01medium.jpg

Kunststof Opwerkingsinstallatie Wijster

folie-nir-01.JPG

Attero bouwt in Wijster innovatieve fabriek om plastics te verwerken tot granulaat

In het voorjaar start Attero de bouw van de nieuwe fabriek. In de nieuwe fabriek gaan plastic zakken en folies (LDPE) verwerkt worden tot regranulaat. Dit zijn plastic korrels die weer dienen als grondstof voor het maken van allerlei plastic producten. Deze innovatieve werkwijze maakt recycling van plastic folie uit huishoudelijk restafval mogelijk. Zo is er minder energie nodig en beperkt het de emissie van CO2.

Het project draagt de officiële naam: AGANFOILS. Dat betekent 'As good as new foils' of wel 'zo goed als nieuw plastic'.  

LDPE = Lagedichtheidpolyetheen, gebruikt voor folie (krimpfolie, folie voor verpakkingen, huishoudfolie, plastic tassen, landbouwfolie enz.

life.jpg

Innovatief en uniek

Europa ziet de bouw van deze nieuwe installatie als een demonstratieproject. Omdat de toegepaste techniek in de nieuwe fabriek deels als vernieuwend en uniek gezien wordt, is een subsidie van ruim 3 miljoen euro verleend.

Attero moet aantonen dat het vervuilde plastic zakken en folie uit huishoudelijk restafval kan
opwerken tot regranulaat. De kwaliteit ervan moet vergelijkbaar zijn met granulaat dat gemaakt is uit aardolie. Ook moet Attero aatonen dat het project technisch en economisch haalbaar is en milieuvoordelen biedt. Zo moet dit project een voorbeeld zijn voor de recycling van deze soort kunststof in Europa en moet Attero de kennis en ervaring van dit project met andere partijen in de markt delen. De achterliggende gedachte is, dat alle inwoners van Europa moeten delen in het succes van nieuwe ontwikkelingen.

De bestaande recycling van LDPE gebeurt door wassen met koud water. Ook mengt men een hogere kwaliteit plastic bij om de kwaliteit te verbeteren en geur weg te nemen. Zo voldoet het aan de eisen om er irrigatiepijpen, vuilniszakken, landbouwplastic en dergelijke van te maken.

De nieuwe recyclingaanpak van Attero voegt diverse stappen toe aan deze huidige werkwijze. De belangrijkste is een innovatieve manier om het plastic met warm water te wassen. Door schoon water van 70 -90 graden Celsius met diverse toevoegingen en zeep te gebruiken, reinigt de installatie het plastic intensief en verdwijnt de geur. Het warme water gaat na gebruik naar een speciale installatie om te worden gezuiverd voor hergebruik. Het eindproduct, het regranulaat, komt zo als eindproduct hoger op de plastic-recycling-waarde ladder te staan.

De voordelen van de Attero-aanpak (AGANFOILS)

- Het resultaat is een geurloze en hoge kwaliteit folieregranulaat.

- Het is een op industriële schaal werkende recyclinginstallatie op één locatie voor LDPE-folie.

- Het hergebruik is efficiëntie (62%). Rest is vervuiling en vocht; dat wordt ter plaatse verwerkt.

- Het milieueffect is lager dan huidige recycling door gebruik van restwarmte (vervangt aardgas).

- Het is een vrijwel gesloten proces. Proceswater wordt gezuiverd en weer hergebruikt.

- Het folieregranulaat beperkt de behoefte aan LDPE granulaat uit olie.

- De CO2-emissie van deze kunststofrecycling is significant lager dan verbranding.

- Transport van regranulaat vervangt transport van balen plastic naar recyclers.

europees-compleet-embleem.png