Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > CO2-prestatieladder
voordelen-van-de-co2-prestatieladder-medium.jpg

CO2-prestatieladder

De Nederlandse regering benadrukt dat klimaatverandering door CO2-emissies tot grote maatschappelijke risico’s leidt en onze welvaart bedreigt. Er wordt dus stevig ingezet op instrumenten die uiteindelijk tot lagere CO2-emissies leiden. De CO2-prestatieladder is een instrument dat aanzet tot Duurzaam Inkopen en bedrijven helpt bij het beperken van de CO2-uitstoot.

Sinds maart 2011 is het beheer en verdere ontwikkeling van de CO2-prestatieladder ondergebracht bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Meer informatie over de CO2-prestatieladder vindt u hier: http://www.skao.nl/.

Extra

Attero berekent al een aantal jaren zijn eigen CO2-voetafdruk. Met de Ladder van Lansink krijgen we een extra stimulans om CO2-bewust te handelen. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en de inzet van duurzame energie. De CO2-prestatieladder wint sterk aan populariteit en steeds meer overheden gebruiken het instrument bij aanbestedingen, waaronder de verwerking van afval. Een inschrijving met de CO2-prestatieladder leidt tot een fictieve korting op het tarief waarmee we inschrijven. De Ladder vertaalt zich dus direct naar een financieel belang en daarom is invoering voor Attero relevant.

Een flinke opgave

Het streven is om de komende jaren gemiddeld een besparing van 1,5 procent per jaar te behalen. Een flinke opgave, omdat het zogenaamde laaghangende fruit ondertussen wel geplukt is. In de afgelopen jaren hebben we al forse energiebesparingen bereikt.

Intussen heeft Attero stappen gezet om invulling te geven aan de eisen die voor niveau 3 gesteld zijn. Binnen een speciale projectgroep kijken we naar alle relevante elementen. Het gaat niet alleen om inzicht in energieverbruik en CO2-emissies. De wijze waarop je intern en extern hierover communiceert is ook relevant, net als het participeren in keteninitiatieven buiten Attero die gericht zijn op het terugdringen van de CO2-emissie.

Klik hier voor het certificaat van de CO2-prestatieladder, niveau 3.