Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > CO2-prestatieladder > CO2-inzicht
carbon-footprint.jpg

CO2-inzicht

CO2-voetafdruk Attero

De berekende emissiewaarden voor de jaren 2011-2015 staan in onderstaande tabel. De getallen zijn uitgedrukt in tonnen CO2-equivalenten.

vermeden-co2-emissies-2011-2015_000.jpg