Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > CO2-prestatieladder > CO2-reductie
naamloos_000.png

CO2-reductie

Energiebesparing en energiemanagement zijn beide al jarenlang een vast onderdeel in de bedrijfsontwikkeling van Attero. Een ‘operational excellence programma’ wordt ingezet om de efficiency van de verschillende bedrijfsonderdelen te vergroten en medewerkers er meer bewust van te maken om optimaler te werken. Sindsdien is een groot aantal energiebesparende en organisatieverbeterende maatregelen getroffen.

Op concernniveau is gewerkt aan algemene maatregelen om het energieverbruik terug te dringen. Voorbeelden zijn de introductie van 'Het Nieuwe Werken', het vergroenen van het interne elektriciteitsverbruik (vanaf 2012), aanschaf van energiezuinige koffieautomaten (2013) en vergroening van de autoleaseregeling (2015).

Naast maatregelen gericht op energiebesparing, richt Attero zich in belangrijke mate op de productie van hernieuwbare energie uit afval. De afvalenergiecentrales in Moerdijk en Wijster hebben een groot aandeel in de totale elektriciteitsproductie van de afvalsector. In totaal zorgde die sector in 2015 voor een productie die gelijk staat aan het elektriciteitsverbruik van meer dan 1,7 miljoen huishoudens.

att0314-trofeeqhse.jpg

Energiemanagement

Attero beschikt over een gecertificeerd systeem voor ISO 9001/14001 en OHSAS 18001. Het uitgangspunt van de beheersing van de certificering conform de CO2-prestatieladder is dat taken en verantwoordelijkheden ook hiervoor in het managementsysteem zijn vastgelegd. In het managementsysteem is daartoe een procedure en procesbeschrijving opgesteld waarin taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Dit proces sluit aan bij de eisen uit NEN-ISO 50001 voor wat betreft vastlegging van managementverantwoordelijkheden van de directie en de directie-vertegenwoordiger. In het proces, dat onder de verantwoording valt van de senior energiemanager bij Attero, is bovendien een mechanisme ingebouwd voor een Plan – Do – Check – Act-systeem (PDCA) voor continue verbetering.

Wilt u meer weten? Download dan hier het energiemanagementplan.