Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > CO2-prestatieladder > Deelname aan initiatieven
foto-voorzijde-biobased-klein.jpg

Deelname aan initiatieven

‘Het deelnemen aan diverse initiatieven behoort tot de eisen van de CO2-prestatieladder. Attero participeert actief in diverse brancheverenigingen zoals de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en de Vereniging Groen Gas Producenten (VGGP). Maar ook met andere ketenpartners zijn projecten opgestart. Daarnaast organiseert Attero diverse keteninitiatieven in samenwerking met lokale ketenpartners.

Ook willen we de komende jaren inzetten op een betere waardering van afvalbedrijven. Wij brengen immers grondstoffen en duurzame energie terug in de economie en daarmee is veel CO2-winst te behalen. De Ladder geeft momenteel niet de mogelijkheid om die winst te ‘verzilveren’. Met de brancheverenigingen VA en BRBS (Branchevereniging Recycling, Breken en Sorteren) is Attero in gesprek met de beheerder van de CO2-Prestatieladder om dit te veranderen.