Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > CO2-prestatieladder > Transparantie
school-vissen-.jpg

Transparantie

De CO2-prestatieladder vraagt om inzicht en transparantie. Dat betekent dat veel cijfers verzameld moeten worden en inzichtelijk gepresenteerd. Ook moet aangeven worden wat je ambitie is en hoe je verbeteringen gaat doorvoeren. Met name het systematisch plannen, uitvoeren en evalueren van reductiemaatregelen gaat een extra inspanning van de betrokken medewerkers vragen.

Een extern bureau checkt of we er als bedrijf klaar voor zijn en geeft het certificaat af. Attero heeft het certificaat in maart 2014 ontvangen. Dit certificaat is 3 jaar geldig en moet elk jaar opnieuw geaudit worden.

Communicatieplan

De interne en externe communicatie over het energiebeleid van Attero is vastgelegd in ons communicatieplan, dat gemaakt is voor de CO2-prestatieladder. In dit plan staat op welke manier wij de doelstellingen, maatregelen en resultaten van de CO2-balans zowel intern als extern communiceren.

U kunt hier het communicatieplan downloaden.