Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Doelstellingen > Duurzame energieconcepten

Duurzame energieconcepten

“Wij ontwikkelen duurzame energieconcepten.”

De doelstelling voor de toekomst is de optimalisatie van de verschillende groengasinstallaties

In 2013 en 2014 zijn respectievelijk in Wijster en Tilburg nieuwe groengas productieinstallaties in gebruik genomen. In Wijster is een nieuwe gft-vergister gerealiseerd en in Tilburg zowel een nieuwe gft-vergister als een vergister die geschikt is voor het vergisten organische afvalstromen uit de voedingsindustrie (VGI). Daarnaast is in 2014 in Wijster een biogasverzamelleiding aangelegd die biogas van agrarische vergisters uit de omgeving transporteert en in Wijster opwerkt tot groen gas. De eerste agrarische vergistingsinstallatie is in 2014 op deze biogasverzamelleiding aangesloten. Tezamen verhogen deze projecten de groengasproductiecapaciteit met 10 miljoen Nm3 per jaar.

In 2015 is gestart met een pilotproject bio-LNG.

 

Windenergie

Windenergie
In samenwerking met en aantal partners doet Attero onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van het plaatsen van windmolens op en rond de locatie Tilburg. Hierbij wordt uitdrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden om een windpark te realiseren waarin ook inwoners van Tilburg kunnen participeren. In 2015 is gestart met het voeren van de ruimtelijke procedures.

R1-waarde Wijster

De R1-waarde van de afvalenergiecentrale Wijster bedroeg in 2015 0,69. De doelstelling voor de locatie Wijster is het verbeteren van de R1-waarde ten opzichte van 2015.