Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Doelstellingen > Grondstoffen voor optimaal hergebruik

Grondstoffen voor optimaal hergebruik

“Wij zorgen voor optimaal hergebruik.”

 

Onderstaande doelstelling zijn vastgesteld in 2010. Wij vertellen u graag hoe de stand van zaken op dit moment is.

In 2013 is de nascheidingsinstallatie voor kunststofhergebruik uit afval in gebruik genomen

Het aantal gemeenten waarvoor Attero nascheiding uitvoert groeit. Daarnaast is er ook een toename te zien in de hoeveelheid kunststof die wij per huishouden terugwinnen. In de nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen was er keuzevrijheid voor bronscheiding of nascheiding. Pas na het succesvol uitvoeren van een pilot voor nascheiding in aanvulling op bronscheiding kunnen gemeenten sinds 1 juli 2013 kiezen voor dit gecombineerd inzamelsysteem. Het gaat hierbij dus om het nascheiden van afval.

Om niet alleen het afval van nascheidende gemeenten te verwerken maar ook het brongescheiden afval uit andere gemeenten is in 2014 is de nascheidingsinstallatie voor kunststof geoptimaliseerd met nieuwe technieken. Daarnaast is in 2015 de capaciteit van de sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval uitgebreid voor brongescheiden materiaal.

In 2015 zal 30 procent van Attero’s compost worden toegepast als veenvervanging.

De producten van Attero vinden hun toepassing steeds meer in segmenten van veenvervanging. In 2015 is 41 procent compost als veenvervanging toegepast.

Attero zal de kwaliteit van zijn AEC-bodemas zodanig verbeteren dat op uiterlijk 1 januari 2017 minimaal 50 procent van de bodemas nuttig wordt toegepast buiten de huidige IBC-toepassingen en stelt zich voorts ten doel om in 2020 geen ABC geen AEC-bo

Attero heeft in 2013 verschillende stappen gezet om deze doelstelling haalbaar te maken. Het bedrijf Elemetal heeft met Attero in Moerdijk een proefinstallatie gerealiseerd. Deze wint daar nu op kleine schaal puur koper terug uit bodemas. Daarnaast is Attero een samenwerkingsverband aangegaan met Inashco. In Wijster is een Inashco ADR-installatie gerealiseerd die fijne non-ferro metalen terugwint uit bodemas. Door deze initiatieven wordt de bodemas verder opgeschoond. Daarnaast heeft Attero de sponsoring van een fulltime onderzoeker bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gecontinueerd. Bij de TU/e wordt onderzocht hoe bodemas kan worden opgewerkt om deze vrij toepasbaar te maken. Daarnaast zijn er verschillende kleinschalige proeven met marktpartijen om te kijken hoe er geschikte producten gerealiseerd kunnen gaan worden. Een definitieve oplossing voor de realisatie van de doelstelling is nog niet gevonden.

Attero stelt zich ten doel om uit organische afvalstromen maximale waarde te creëren volgens Attero's Biobased Waarde Piramide.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Bio aromaten

- Groen gas optimalisatie

- Veenvervanging

- Realisatie BMEC Odiliapeel

- Hoogwaarde meststof (BSG)

- Glas uit nascheiding