Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Doelstellingen > Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

“Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Attero zal een actieve rol spelen in kennisdeling op het gebied van afvalbeleid.

Attero speelt een actieve rol bij het uitdragen van kennis op het gebied van afvalbeleid. De voornaamste doelgroepen bestaan daarbij uit gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden, rijksoverheid en producentenorganisaties. In 2014 en 2015 hebben we deze actieve rol verder uitgebouwd, onder meer door het organiseren van symposia voor een groot aantal gemeenten. Er zijn tevens belangrijke stappen gezet in het delen van kennis op internationaal niveau. Attero blijft ook in de toekomst een actieve rol blijven spelen in het delen van kennis.

In 2015 heeft Attero aansluiting bij vier of meer Green Deals.

Het afsluiten van Green Deals is een overheidsinitiatief. Hiermee helpt de rijksoverheid burgers, bedrijven, organisaties of andere overheden duurzame initiatieven te realiseren die moeilijk van de grond komen. Attero was al aangesloten bij de Green Deal maximalisatie Veenvervanging, Bodemas, Groengas, Biobased economy en de Green Deal 50 projecten in Noord Nederland. 

Attero heeft zich bij Green Deals aangesloten. Momenteel ligt de focus op de Green Deal voor Bodemas. Ook in de toekomst zal Attero een actieve bijdrage blijven leveren aan het initiëren en ondersteunen van eventuele nieuwe Green Deals.