Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Doelstellingen > Mogelijkheden voor medewerkers

Mogelijkheden voor medewerkers

“Wij bieden onze medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden.”

Attero reserveert circa 2 procent van de de loonsom voor (systematische) ontwikkeling van kennis, vaaerdigheden en attitudes die zijn medewerkers nodig heeft om bepaalde beroepsgerichte taken adequaat uit te voeren.

Attero heeft in 2013 fors geïnvesteerd in de procesgang van te volgen opleidingen. Van alle productiefuncties zijn de functiegebonden opleidingen in beeld gebracht en voorzien van een verloopdatum. Deze matrix maakt het proactief en systematisch volgen van opleidingen mogelijk. Deze is uitgangspunt voor het verder vormgeven en handelen van de individuele medewerker en van het opleidingsbeleid van Attero. In het kader van het vitaliteitsbeleid kunnen alle medewerkers in 2014 vrijwillig hun Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) laten vaststellen. Dit doen zij door een vragenlijst in te vullen over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Attero wil het huidige hoge niveau van medewerkersbetrokkenheid minimaal handhaven.

In 2015 heeft geen medewerkertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Een dergelijk onderzoek vindt medio 2017 weer plaats.