Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Doelstellingen > Veiligheid, gezondheid en milieu

Veiligheid, gezondheid en milieu

“Wij geven onze medewerkers op alle niveaus de bevoegdheden en middelen om hun werkzaamheden veilig, gezond, milieuverantwoord en optimaal uit te voeren.”

Attero wil in 2013 met de doelstelling LTIF<3,5 het aantal ongevallen met verzuim met minimaal 40 procent verminderen ten opzichte van 2012.

Door borging van preventieve acties in het arbojaarplan 2013, is er scherpe aandacht gebleven voor veilig werken. Mede hierdoor is in 2013 een LTIF van 1,6 gerealiseerd. Er waren vier verzuimongevallen bij 2,5 miljoen gewerkte uren. We stellen de LTIF-doelstelling ook voor 2014 en 2015 wederom op <3,5. Daarbij gaat de aandacht tevens uit naar ongevallen die tot vervangend werk hebben geleid.

In 2015 is de LTIF-doelstelling niet gehaald. Bureau Dupont heeft naar aanleiding van het niet behalen van de doelstelling een veiligheidsscan uitgevoerd. Hieruit komen acties ter verbetering naar voren.

Attero wil als preventieve maatregel in 2012 minimaal 75 procent van de gemelde onveilige handelingen en situaties op een effectieve manier hebben opgelost.

In 2015 is 78 procent van de 233 aangemelde onveilige handelingen en situaties effectief opgelost.