Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Doelstellingen > Zorg voor milieu en omgeving

Zorg voor milieu en omgeving

“Wij zorgen voor het voorkomen van milieuvervuiling.” 

Attero streeft naar het verduur­zamen van zijn stortplaatsen: een zodanige verwerking van stortafval dat de effecten binnen één generatie worden teruggebracht tot een voor het milieu aanvaardbaar niveau.

In 2012 startte op onze stortplaats in Bergen op Zoom de pilot van het project ‘Introductie Duurzaam Stortbeheer’ (IDS) van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en IPO. Doel van het project is te onderzoeken in hoeverre de emissies uit de stortplaats kunnen worden gereduceerd. Van belang voor de haalbaarheid zijn de Emissie Toets Waarden (ETW’s). Deze zijn voor onze locatie Bergen op Zoom vastgesteld. De uitdaging is het aantonen van de reductie in emissiepotentieel op korte termijn (vijf tot vijftien jaar) tot op of onder de Emissie Toets Waarde. Van belang is verder dat een aantal potentiële IDS-locaties uitstel krijgt voor de aanleg van de bovenafdichtingen, in afwachting van de resultaten van de pilot. In 2015 is een convenant gesloten door het Ministerie van I&M, de stortsector en de stortplaatsexploitanten.

In 2015 is het project afgerond. In het najaar 2016 wordt gestart op de eerste stortplaats.

Attero wil jaarlijks het aantal geurklachten van omwonenden beperken tot maximaal 45 geurklachten over het gehele jaar.

In 2015 heeft Attero 20 geurklachten ontvangen.