Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Speerpunten > Biobased waardepiramide
biobased-pyramide.jpg

Biobased waardepiramide

’n Bron van inspiratie

Attero vervult een cruciale rol in de keten tussen consumenten (burgers, midden- en kleinbedrijf, industrie) met hun reststromen en producenten met hun behoefte aan grondstoffen en energie. Voor ons is de biobased waardepiramide de horizon en een bron van inspiratie in onze overgang van energieproducent naar grondstofproducent. Uit allerlei afvalstromen produceren wij zo hoogwaardig mogelijke grondstoffen die opnieuw de keten in gaan. Met onze kennis en ervaring, innovatieve technieken en vele locaties kunnen wij de kringlopen succesvol sluiten. Daarmee helpen we de industrie vooruit, dragen wij bij aan een circulaire economie, klimmen we op de Ladder van Lansink en bereiken we samen een biobased economy.

De toekomst

Grondstofproductie moet de focus zijn. Daarom heeft Attero op vele vlakken innovatieve projecten om biobased technieken en producten te ontwikkelen die de maatschappij verduurzamen. We noemen:

  • productie van PHA-bioplastics uit gft;
  • eiwitproductie uit gft met vliegenlarven;
  • bouwmaterialen uit cellulosehoudende stromen;
  • groene chemicaliën uit organisch afval;
  • bio-LNG uit organisch afval; en
  • hoogwaardige meststoffen en compostproducten uit organisch afval.

Uw bijdrage

Zo ontwikkelen wij ons verder als producent van duurzame energie tot producent van hernieuwbare grondstoffen. Samenwerking en open innovatie zijn in deze transitie essentieel. Ziet u voor zichzelf ook kansen op dit gebied door betrokken te raken bij (één van) de genoemde trajecten? Neemt u dan contact met ons op.