Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Speerpunten > Een neutrale carbon footprint

Een neutrale carbon footprint

Attero geeft in samenwerking met zijn klanten en partners structureel invulling aan duurzame afvalverwerking. Sinds 2011 beschikken wij over een CO2-tool voor gemeenten om hun carbon footprint – een maat voor de uitstoot van CO2 – inzichtelijk te maken. Wij vinden het minstens even belangrijk inzicht te hebben in onze eigen carbon footprint, zodat wij klanten, overheden en de afvalsector kunnen laten zien hoe wij presteren op het gebied van duurzaamheid.

Ons streven is om onze carbon footprint in 2015 neutraal te laten zijn. Om deze doelstelling te bereiken, ondernemen wij allerlei acties. Wij vergroenen bijvoorbeeld ons eigen elektriciteitsgebruik en besparen op dienstkilometers. Daarnaast stellen wij ons ten doel om 30 procent van de compost die wij produceren, als veenvervanger in de markt te zetten.

Ook het terugwinnen van herbruikbare grondstoffen (zoals kunststoffen en metalen) uit door ons te verwerken afvalstromen leidt tot CO2 -besparing.