Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Speerpunten > Grondstoffen uit afval

Grondstoffen uit afval

De overheid streeft ernaar in 2015 één tot anderhalf miljoen ton meer huishoudelijk afval te recyclen en dus minder te verbranden. De afvalketen wil dat onder meer realiseren door de inrichting van grondstoffenrotondes. Voorbeelden voor huishoudelijk afval zijn gescheiden inzameling van gft en verwerking tot groene energie en compost, nascheiding van organisch materiaal uit restafval om via vergisting groen gas te produceren en nascheiding van kunststoffen voor recycling, in aanvulling op of als alternatief voor bronscheiding.

In het sluiten van de grondstoffenkringloop ligt de grote kracht van Attero.

Ter illustratie. Op onze locatie in Wijster hebben wij een grondstoffenrotonde die onder meer afval sorteert, kunststoffen uit het afval terugwint én secundaire brandstoffen uit het afval produceert als brandstof voor cementovens. Nieuw is de sortering van kuntsstoffen in her te gebruiken stromen als PET, PE en PP. OOk winnen we gft uit restafval terug, vergisten dat en produceren hieruit biogas en vervolgens groen gas.

Zo halen wij diverse materialen uit het afval voor hergebruik; het niet bruikbare resterende deel verbranden wij voor het opwekken van elektriciteit en warmte.