Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Speerpunten > Grondstoffen uit afval > GrondstoffenefficiŽntie
mvo.jpg

GrondstoffenefficiŽntie

In 2011 presenteerde de Europese Commissie de “Roadmap to a Resource Efficient Europe”. Voor behoud van het welvaartsniveau en een duurzame toekomst is het noodzakelijk dat we spaarzamer omgaan met onze grondstoffen zoals metalen, mineralen, fossiele brandstoffen. Europa stelt ambitieuze doelen: “By 2020 waste is managed as a resource. Energy recovery is limited to non recyclable materials”. De EU roept op tot beleid op allerlei fronten, waaronder het voorkomen en recyclen van afval en het investeren in moderne installaties voor afvalverwerking en –recycling.

Staatssecretaris Mansveld heeft in haar afvalbeleid een aantal aanbevelingen hieruit overgenomen. Daarnaast biedt de Raamovereenkomst Verpakkingen volop mogelijkheden voor meer hergebruik. Dankzij nascheiding in aanvulling op bronscheiding kan energieterugwinning beperkt blijven tot niet-recyclebare materialen. Bronscheiding zonder nascheiding heeft tot gevolg dat helaas nog steeds veel recyclebare grondstoffen onnodig verbrand worden.

Stadserts

Attero ziet volop kansen om nog meer grondstoffen uit afval terug te winnen. Het is niet voor niets dat we al in 1980 spraken over “stadserts” in plaats van huishoudelijk restafval. In dat jaar nam Attero zijn eerste huisvuilscheidingsinstallatie in Wijster officieel in gebruik door toenmalig premier Dries van Agt. Zo werden toen al door innovatieve scheidingstechnieken onder andere kunststoffen en metalen teruggewonnen uit het huisvuil. In de tussentijd hebben innovatieve nieuwe nascheidingsinstallaties in Wijster en Groningen het werk van de oude overgenomen.

In de Pilot Drankenkartons worden in Groningen nu ook succesvol drankenkartons gescheiden. Vanaf november 2013 sorteren we bovendien teruggewonnen kunststoffen verder tot monostromen PET, PE, PP en LDPE in onze nieuwe kunststofsorteerinstallatie in Wijster. Daarnaast overweegt Attero ook op de locatie Moerdijk een nascheidingsinstallatie te bouwen om het terugwinnen van kunststoffen in aanvulling op bronscheiding mogelijk te maken. Want hoewel burgers hun afval steeds beter gaan scheiden, kunnen met nascheiding de komende jaren nog zeker grote hoeveelheden waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen. Deze zouden anders verbrand worden.

Nascheiding?

Europa en het Rijk hebben stappen gezet op weg naar grondstoffenefficiëntie door handvatten te bieden en zo te voorkomen dat recyclebare materialen verbrand worden. Nu is het aan de gemeenten om deze aan te grijpen en nog meer bij te dragen aan de Europese en landelijke doelstellingen: door bronscheiding verder te stimuleren en nascheiding in te voeren in aanvulling op bronscheiding. Aanbestedingen voor de verwerking van restafval richten zich nu veelal op prijs, transportafstanden en energie-efficiëntie. En dat terwijl het Europese en landelijke afvalbeleid zich juist richt op meer hergebruik en grondstoffenterugwinning. Het opnemen van nascheiding in aanvulling op bronscheiding kost een gemeente niets. Met de vergoeding uit het Afvalfonds worden de kosten voor nascheiding, sortering en vermarkting gedekt. Bovendien bespaart de gemeente op verbrandingskosten voor de teruggewonnen tonnen kunststof verpakkingsafval. En naar verwachting geldt dit in de toekomst ook voor drankenkartons. Met andere woorden: maak je stadserts waardevol.