Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Speerpunten > Koploper in veiligheid

Koploper in veiligheid

Op het gebied van veiligheid heeft Attero een duidelijk doel voor ogen:alle medewerkers moeten na elke werkdag of dienst, veilig en gezond naar huis gaan. Wij willen – met andere woorden – géén of zo weinig mogelijk ongevallen met verzuim.

Het gaat vooral om het veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers naar een hoger plan te tillen. Zo moeten mensen de dagelijkse risico’s beter leren (h)erkennen, moeten ze elkaar durven aanspreken op onveilig gedrag en moeten wij samen in gesprek over het thema veiligheidscultuur en -gedrag.

Najaar 2010 besloten verschillende bedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging Afvalbedrijven (VA), waaronder Attero, dat de veiligheid in onze branche naar een hoger plan moet. Zij achtten het noodzakelijk de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag binnen de sector verder te versterken. Een onderzoek onder 24 bedrijven laat zien dat Attero het bovengemiddeld goed doet in de branche. Maar het kan altijd beter. De specifieke verbetersignalen van onze medewerkers zijn dan ook meegenomen in onze veiligheidstrainingen.