Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Speerpunten > Kringlopen sluiten en stijgen op de Ladder van Lansink

Kringlopen sluiten en stijgen op de Ladder van Lansink

Attero wil hoger uitkomen op de Ladder van Lansink. Die geeft aan dat we als samenleving ernaar moeten streven het ontstaan van afval te voorkomen, en – als dat niet mogelijk is – dit zo hoogwaardig mogelijk te benutten. Dat is een geleidelijk proces. Daarbij gaan wij uit van een tweesporenaanpak.

Aan de ene kant willen wij de huidige activiteiten optimaliseren door de bestaande installaties volledig en optimaal in te zetten. Tegelijkertijd streven wij ernaar verder uit te groeien tot een volwaardige afvalrecycler en een toonaangevend producent van duurzame energie, om zo lokale en regionale kringlopen te sluiten.

Het tempo hangt af van het milieurendement, de maatschappelijke acceptatie en de financiële haalbaarheid van een volgende stap.