Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Verantwoordelijkheid > Aandacht voor stakeholders

Aandacht voor stakeholders

Attero heeft zijn stakeholders geïdentificeerd op basis van de verschillende rollen die ons bedrijf in de maatschappij vervult. Wij hechten veel waarde aan een regelmatig contact met de verschillende stakeholdergroepen om kennis en ideeën uit te wisselen. De vorm waarin de dialoog wordt gevoerd, varieert. Wij communiceren actief met onze stakeholders. Maar uiteraard kan het initatief voor contact ook van hen zelf komen. Attero staat open voor vragen. En wij spannen ons in om onverhoopte klachten snel en adequaat op te lossen. 

Marktspeler

In zijn rol als marktspeler stelt Attero de klant centraal.

Wij wensen ons op te stellen als een betrokken partner, die luistert naar zijn klanten. De klant kan rekenen op Attero en Attero streeft een transparante communicatie over zijn activiteiten en resultaten na.

Bedrijfsburger

In zijn rol als bedrijfsburger ontmoet Attero de direct omwonenden van zijn locaties als stakeholder, maar ook de overheid en maatschappelijke groeperingen.

Wij zijn continu op zoek naar vernieuwende manieren om afval zo duurzaam en efficiënt mogelijk om te zetten in nuttige producten en energie. Hierbij houden wij rekening met het woon- en leefklimaat van omwonenden.

Bedrijfsvoerder

Als bedrijfsvoerder kent Attero twee belangrijke stakeholdergroepen: aandeelhouders en partners/toeleveranciers. 

Attero’s aandeelhouders worden vertegenwoordigd door een statutaire Aandeelhouderscommissie. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen deze commissie, de Raad van Commissarissen en het bestuur van Attero.
Met betrekking tot partners/toeleveranciers streven wij naar duurzame relaties. Ons bedrijf stelt daarbij aan hen dezelfde eisen als die het aan zichzelf stelt. Op deze manier wil Attero zijn naam als betrouwbare organisatie hooghouden.

Werkgever

Voor Attero als werkgever vormen de medewerkers een belangrijke stakeholdergroep.

Attero wil een goede werkgever zijn, door zijn medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden te bieden en hen de bevoegdheden en middelen te geven om hun werkzaamheden veilig, gezond, milieuverantwoord en optimaal uit te voeren. Op zijn beurt verwacht Attero van zijn werknemers dat ze integer en respectvol handelen, afspraken nakomen en elkaar aanspreken op gedrag.