Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
Home  > CO2-beleid & Milieu > Verantwoordelijkheid > Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

Attero richt zich op de productie van teruggewonnen grondstoffen en duurzame energie uit afval. Uitgangspunt hierbij is maximale waardecreatie voor allestakeholders. Wij streven naar een continue verbetering van onze dienstverlening en naar een evenwichtige beperking van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.

Vier kernwaarden kenmerken onze werkwijze:

Duurzaam

Milieubewust, toekomstgericht, focus op hergebruik en duurzame energie.
Wij:

 • tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • bieden onze medewerkers ontwikkelings­ mogelijkheden. 
 • geven onze medewerkers op alle niveaus de bevoegdheden en middelen om hun werkzaamheden veilig, gezond, milieu­ verantwoord en optimaal uit te voeren.
 • ontwikkelen duurzame energieconcepten.
 • zorgen voor optimaal hergebruik. 
 • zorgen voor het voorkomen van milieuvervuiling.

Innovatief

Vernieuwend, deskundig en vooruitstrevend zonder de realiteit uit het oog te verliezen.
Wij:

 • zijn samen met onze relaties continu op zoek naar vernieuwende manieren om hun afval zo duurzaam en efficiënt mogelijk om te zetten in energie en/of nuttige producten.
 • zorgen met onze deskundigheid voor vernieuwende concepten.
 • zijn vooruitstrevend bij het beheersen van alle milieuaspecten en -effecten.
 • stimuleren al onze medewerkers om vernieuwende ideeën te ontwikkelen.

Betrouwbaar

Betrouwbare partner, betrokken bij onze relaties, naam hooghouden naar zowel klanten als werknemers.
Wij:

 • handelen integer en respectvol en komen onze afspraken na.
 • voldoen op zijn minst aan wet- en regelgeving.
 • zorgen dat de doeltreffendheid van onze zorgsystemen continu wordt verbeterd.
 • zorgen voor een schone, veilige en gezonde werkomgeving.
 • stellen heldere en uniforme regels op onze locaties en zien toe op de naleving daarvan.
 • spreken elkaar aan op gedrag en leren van onze fouten.
 • stellen aan de relaties met wie wij samenwerken dezelfde eisen als die wij aan onszelf stellen.
 • doen er alles aan om onze goede naam hoog te houden.

Klantgericht

Klanten hebben vertrouwen in ons als betrokken partner.
Wij:

 • zorgen dat onze klanten altijd op ons kunnen rekenen.
 • luisteren naar onze klanten.
 • meten onze prestaties en communiceren open over de resultaten.
 • stellen ons op als betrokken partner.

Klik hier en download onze beleidsverklaring.