Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu

CO2-reductie

Gemeentelijke klanten dragen bij aan CO2-reductie door hun gft door Attero te laten verwerken. Zo kunnen we samen met hen verder werken aan duurzaam afvalbeheer. We hebben de berekening gemaakt voor ruim 305.000 ton gft die ons bedrijf in 2011 voor bijna honderd gemeenten heeft verwerkt. Samen hebben zij 18,7 miljoen kilogram kooldioxide (CO2) gereduceerd. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van ruim 100 miljoen gereden kilometers met een gemiddelde benzineauto.

Modellen

De CO2-reductie wordt vooral bereikt door de hoge waarde van gft-compost als vervanger voor de fossiele grondstof veen in onder meer potgrond. We gebruiken een model van de Vereniging Afvalbedrijven om de CO2-impact van gft-verwerking te berekenen. Daarin hebben we alle procesparameters ingevoerd; van transportemissie tot de energie die het kost om het gft te verwerken. Het hele proces is onafhankelijk beoordeeld door Ernst & Young. De berekeningswijze komt overeen met die van VAR, onderdeel van Attero, die gemeenten al langer informeert over hun CO2-prestatie.

Verbanden zien

De resultaten tonen onze gemeentelijke klanten de verbanden tussen de vaak aparte portefeuilles voor afvalbeheer en klimaatbeheersing. En ze bieden gemeenten de mogelijkheid om samen met ons verder te verduurzamen. De cijfers vormen een ijkpunt aan de vooravond van de ontwikkeling van gft-vergistingsinstallaties waarmee de CO2-prestatie nog beter wordt. En die ontwikkeling laten we ook de komende jaren natuurlijk graag in duidelijke cijfers aan onze gemeentelijke klanten zien.