Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu

Duurzame samenwerking

Vooruitkomen. Dat vergt een optimale samenwerking en respect voor elkaar. Duurzame samenwerking betekent: elkaar energie geven. De krachten bundelen. Om samen vooruit te komen. De afgelopen jaren hebben wij samen met onze partners getoond waar zo’n samenwerking toe kan leiden. Hoe een bundeling van krachten leidt tot bijzondere prestaties - ook en vooral waar het gaat om duurzaamheid.

Interviews in het Jaarverslag 2012 geven u voorbeelden ter inspiratie. Klanten, relaties, afnemers van onze diensten en producten, kennisinstituten én medewerkers vertellen hoe zij duurzame samenwerking hebben vormgegeven. En wat dat heeft betekend voor een duurzame verwerking van afvalstromen. Met één duidelijk doel voor ogen: afval nuttig toepassen als nieuwe grondstof.

Klik op een van onderstaande links en lees, zie en hoor méér over duurzame samenwerking: 

  • De cirkel is rond

interview 

video 

  • De nieuwe chemie

interview

video 

  • Groen gas: klimaatneutraal rijden op afval

interview 

video