Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu
groen gas 23032012 overhandiging 01.jpg

Tanken uit groenbak

‘Klimaatneutraal rijden op uw eigen afval’. Met die boodschap benaderen Attero en tankstation-exploitant CNG Net de Nederlandse gemeenten. De samenwerking startte in oktober 2011 en op 23 maart 2012 kreeg de gemeente Groningen als eerste een symbolische vergroeningscheque voor dit gezamenlijke product aangeboden. Groningen rijdt voortaan duurzaam en schoon op haar eigen afval. Attero en CNG Net hebben in oktober 2012 ook reinigingsdienst Rd4 in Zuid-Limburg weten te overtuigen van de voordelen van het rijden op groen gas.

Bekijk het filmpje over dit onderwerp.

Duurzame cirkel

Gemeenten of bedrijven leveren gft- of restafval aan op een van de verwerkingslocaties van Attero. Vervolgens vergist Attero het organische afval tot biogas, werkt dit op tot groen gas en injecteert het in het aardgasnet. CNG Net biedt het gas aan bij haar tankstations, of kan er een station bijbouwen. Certificaten geven aan hoeveel groen gas het afval heeft opgeleverd. En voor iedere tankbeurt wordt een corresponderend aantal certificaten toegewezen.

We spreken van een lokale duurzame cirkel. Groen gas maakt een CO2-reductie van 80 procent mogelijk. Emissies van fijnstof en stikstofoxiden zijn er nagenoeg niet. Het is een heel tastbare manier van hoogwaardige afvalverwerking. En het levert duurzame compost op. Dus zolang gemeenten afval blijven aanleveren, kunnen wij van het organisch materiaal groen gas maken.

Voordeliger dan diesel

Met 1 kilogram gft komen groengasrijders 1 kilometer verder. Rijden op groen gas is ook nog eens voordeliger dan rijden op diesel. Dat komt doordat de winning van olie steeds duurder wordt en accijnzen op groen gas laag zijn. Tankstations bouwen blijkt snel lonend: vier vuilniswagens die groen gas afnemen, volstaan al. En een CNG-tankstation is vrijwel overal plaatsen.

cirkelpropositie beeld.jpg

Bio-LNG

Attero en CNG Net verkennen inmiddels samen de vloeibare variant van groen gas: bio-LNG. Zo kunnen we onze klimaatneutrale brandstof geschikt maken voor meer vervoersmiddelen en transport via vrachtauto’s en schepen.

Lees meer over onze productie van groen gas.