Home
Zoeken op onderwerp
CO2-beleid & Milieu

Klachten

Het verwerken van afvalstromen kan aanleiding geven tot klachten. Als wij klachten ontvangen, gaan die meestal over geuroverlast. Weersomstandigheden, werkzaamheden of storingen kunnen ertoe leiden dat omwonenden hinder ondervinden van geur. Wij vinden het belangrijk om daar snel op te reageren en een oplossing te vinden.

Geurklachten

Geurklachten trekken wij na melding meteen na om de bron te lokaliseren en waar mogelijk direct actie te ondernemen om de oorzaak weg te nemen. We proberen zo in een vroeg stadium overlast door geur aan te pakken.

Overige klachten

Klachten kunnen zich ook richten op te veel geluid, verkeer en overlast door waaivuil of vogels. Afhankelijk van de lokale omstandigheden nemen we ook hier passende maatregelen. Zo verplichten we het afvalverkeer zich te houden aan vaste aanvoerroutes, zetten we valkeniers in om vogels te verjagen en nemen we afschermende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan. Aanvoerroutes naar enkele van onze locaties laten we regelmatig schoonmaken en waaivuil wordt opgeruimd.

Klacht melden

Heeft u een klacht? Neem dan rechtstreeks telefonisch contact met ons op. Zo kunnen wij snel en direct reageren en u op de hoogte houden. U kunt uw melding 24 uur per dag doorgeven via het centrale nummer (088) 550 10 10; ook in het weekend. U krijgt dan contact met de afdeling Beveiliging van de locatie Wijster. Die geeft uw klacht direct door aan de betreffende locatie van ons bedrijf.