Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Aanbieden afvalstoffen > Aanbieden en verwerken

Aanbieden en verwerken

Aanbieden van afvalstoffen

U wilt graag afvalstoffen ter verwerking aanbieden bij Attero. Zoveel afvalstoffen, zoveel regelgeving. U leest hier hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Voordat u het afval op onze overslag- of verwerkingslocatie aanbiedt, heeft u een afvalstroomnummer nodig. U kunt hiervoor een omschrijvingformulier aanvragen bij ons Shared Services Center. U kunt een volledig ingevuld en ondertekend omschrijvingformulier en eventueel benodigde analyseformulieren faxen of per post versturen. Ook is het mogelijk ingescande formulieren per e-mail toe te sturen aan ssc@attero.nl.

Faxnummer voor alle verwerkingslocaties (088) 550 25 10.

Uw formulier, inclusief het eventueel meegezonden analyserapport en (aanvullende) bemonstering of andere benodigde gegevens, wordt door ons gecontroleerd en beoordeeld. Als aan alle wettelijke en acceptatievoorwaarden is voldaan, ontvangt u van ons een afvalstroomnummer. Voldoet het aangeboden afval niet aan de voorwaarden, dan ontvangt u van ons een advies voor een alternatieve verwerkingsmethode.

Transport

De transporteur vervoert de afvalstoffen naar de overeengekomen overslag- of verwerkingslocatie. Daar geeft de chauffeur de ondertekende begeleidingsbrief af. Daarna weegt hij het voertuig in, onder vermelding van het afvalstroomnummer en het kenteken van het voertuig.

Op de locaties Wijster en Groningen ontvangt de chauffeur na het inwegen een terreinbon met daarop de weeggegevens en een verwijzing naar het stort- of laadpunt (afhankelijk van lading en de ver- of bewerkingsmethode). Bij aanlevering op de overige locaties van Attero ontvangt de chauffeur van de weegbrugmedewerker mondeling informatie over het lospunt.

Acceptatie

Er wordt visueel (of via steekproef) gecontroleerd of de vracht voldoet aan de overeengekomen acceptatievoorwaarden.

Na controle van de lading lost de chauffeur zijn vracht en keert terug naar de weegbrug. Op onze locaties Wijster en Groningen wordt de vrachtwagen pas gelost als de terreinbon door een van onze medewerkers geparafeerd is.

Attero accepteert niet alle afvalstoffen. Acceptatie is gebonden aan de beschikbare be- en verwerkingsmogelijkheden van onze installaties, aan voorwaarden in onze vergunningen en aan de vigerende wet- en regelgeving. U krijgt de mogelijkheid het afval weer op te halen, als wij vaststellen dat het afval dat u aanlevert afwijkt van onze acceptatievoorwaarden. Dit geldt alleen als de afwijking niet dusdanig groot is dat u het afval niet meer over de openbare weg mag vervoeren of in die gevallen dat Attero conform wet- en regelgeving verplicht is de afwijking bij de desbetreffende provincie te melden. Uiteraard kunt u het afval alsnog door ons laten verwerken, maar u moet dan rekening houden met meerkosten. De hoogte van deze extra kosten is afhankelijk van de aard van de afwijking en de alternatieve verwerkingsmethode.

Lees meer over levering afvalstoffen