Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
aanbieden.png

Levering afvalstoffen

Weegpassen

Bij Attero kunt u op een aantal locaties restmaterialen aanleveren met behulp van een weegpas. Deze vervangt als het ware de gebruikelijke papieren begeleidingsformulieren. Meer informatie over onder andere de locaties waarop met behulp van een weegpas kan worden aangeleverd, vindt u in het boekje ‘Aanbieden en verwerken van afvalstoffen’.

Annex II

De Annex II is in 2009 in het leven geroepen en behandelt de extra eisen die worden gesteld aan korrelvormige afvalstoffen die gestort worden. Als gevolg hiervan dienen wij van deze afvalstoffen gedetailleerde informatie te ontvangen om deze te kunnen beoordelen. Nadere uitleg over Annex II vindt u in het boekje ‘Aanbieden en verwerken van afvalstoffen’.

Meer informatie

De procedure levering afvalstoffen beschrijft welke regels gelden voor het aanleveren van afvalstoffen op locaties van Attero. Wilt u meer weten? Klikt u dan op de link om de volledige procedure te downloaden.