Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Aanbieden afvalstoffen > Algemene (inkoop)voorwaarden en acceptatievoorwaarden
algvrw.png

Algemene (inkoop)voorwaarden en acceptatievoorwaarden

Algemene voorwaarden en acceptatievoorwaarden

De algemene voorwaarden gelden voor Attero BV en daaraan gelieerde vennootschappen. Ze hebben betrekking op:

  • algemene bepalingen die op iedere aanvraag, aanbieding en overeenkomst tussen Attero en de wederpartij van toepassing zijn;
  • specifieke bepalingen die van toepassing zijn op de aanbieding en be-/verwerking van afvalstoffen;
  • specifieke bepalingen die van toepassing zijn op de verkoop en levering van afval-, bouw-, brand-, mest-, en reststoffen, compost of goederen;
  • specifieke bepalingen die van toepassing zijn op de inkoop van zaken en diensten.

Bekijk en download hier de algemene voorwaarden.

Attero heeft voor het verwerken van afval een vergunning van het bevoegd gezag. Vanuit deze vergunning worden voorwaarden gesteld aan de soorten afval die verwerkt mogen worden, de verwerkingsmethode, en milieuhygienische aspecten. In onze acceptatievoorwaarden kunt u lezen welke voorwaarden voor de verschillende afvalstromen gelden.

Bekijk en download hier de acceptatievoorwaarden.

Attero heeft voor de inkoop van goederen en diensten voorwaarden opgesteld. Hierin kunt u lezen welke voorwaarden Attero verbindt aan de inkoop van deze items.

Bekijk en download hier de algemene inkoopvoorwaarden (Nederlands).

Bekijk en download hier de algemene inkoopvoorwaarden (Engels).

Bekijk en download hier de algemene inkoopvoorwaarden (Duits).