Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
arbocatalogus.jpg

Arbocatalogus

In 2008 hebben wij samen met de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en branchegenoten gewerkt aan het opstellen van een Arbocatalogus voor de afvalbranche: www.arbocatalogus-afvalbranche.nl. In deze catalogus staan alle mogelijke risico’s beschreven die zich binnen de branche kunnen voordoen. Hieraan zijn maatregelen gekoppeld die genomen kunnen worden om deze risico’s te beheersen. De arbeidsinspectie beoordeelt de inhoud van de website en heeft inmiddels een aantal hoofdstukken goedgekeurd.

Dieselmotorenemissie

Eén van de onderwerpen in de Arbocatalogus is de dieselmotorenemissie. Dat is een combinatie van stoffen die in uitlaatgassen van dieselmotoren zitten. Blootstelling aan deze stoffen brengt gevaar voor de gezondheid met zich mee. Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers hiertegen te beschermen.

In de Arbocatalogus is opgenomen dat in een omsloten ruimte (loshallen) alleen voertuigen mogen verblijven die zijn voorzien van een Euro 4 of Euro 5 motor. Ook een Euro 3 motor met roetfilters is toegestaan. Is dat niet het geval, dan moeten de voertuigen voor het binnenrijden van de hal worden voorzien van een tijdelijk roetfilter, een zogenoemd opsteekfilter. Attero en Twence hebben proeven gedaan met opsteekfilters en twijfelen over de praktische toepasbaarheid daarvan. De arbeidsinspectie moet zich nog over deze bevindingen buigen.

Vrachtwagens die willen lossen en door drukte niet direct aan de beurt zijn, moeten buiten de hal wachten.