Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Aanbieden afvalstoffen > Volumieke massaregeling
iStock_000008775558XSmall-telefoon.jpg

Volumieke massaregeling

De volumieke massaregeling maakt deel uit van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). Om het belastingstelsel te vereenvoudigen, is per 1 januari 2012 de afvalstoffenbelasting afgeschaft. Wij berekenen per die datum geen Wbm meer op stortstromen.
Er is een fiscale bewaarplicht voor de administratie tot uiterlijk 31 december 2016.

Heeft u hierover vragen? Neemt u dan contact op met ons Shared Services Center, telefoon (088) 550 25 00.