Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Bedrijven

Bedrijven

Uw afval en onze oplossingen

Met bedrijfsafval bedoelen we het restafval van bedrijven, horeca en kantoren. Dit vormt in ons land het grootste volume. Een belangrijk deel wordt gescheiden aangeboden, ingezameld en verwerkt. Er blijft echter een gemengde reststroom over.

Voor de verwerking van uw bedrijfsafval biedt Attero u diverse opties. Dat zelfde geldt voor organische restmaterialen uit bedrijven en voor afval dat gestort moet worden. Ook voor specifieke andere stromen hebben wij een oplossing. Denkt u bijvoorbeeld aan afval dat ontstaat bij een calamiteit.

Onze accountmanagers kennen de voorschriften waaraan moet worden voldaan. Zij bespreken graag met u de mogelijkheden om het afval van uw bedrijf milieubewust te verwerken.