Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Bedrijven > Bedrijfsafval

Bedrijfsafval

Nederland kent sinds 2003 een stortverbod voor brandbaar afval. Dit afval moet in een afvalenergiecentrale verbrand worden voor de productie van energie. Jaarlijks verwerkt Attero circa 1,7 miljoen ton brandbaar afval van bedrijven en huishoudens. We hebben de mogelijkheden uw brandbaar afval in onze installaties te verwerken, ook als het materiaal eerst nog verkleind of geknipt moet worden.

Bedrijfsafval kan aangeleverd worden op één van onze overslaglocaties. Onze klanten kiezen zelf welke locatie hun voorkeur geniet. Vanaf de overslaglocaties vervoeren wij het afval vervolgens voor verwerking onze afvalenergiecentrales in Wijster of Moerdijk. Bij voorkeur per trein, omdat dit een duurzame manier van vervoeren is. Beide installaties hebben een uitgebreide vergunning, waardoor wij veel afvalstromen kunnen verwerken.

Attero is ook graag bereid uw bedrijfsafval op te halen. Wij werken samen met een groot aantal logistieke partners in het land. Deze transporteurs halen uw bedrijfsafval op en vervoeren het naar een van de overslag- of verwerkingslocaties van Attero. Zo nemen wij u werk uit handen en kunt u optimaal profiteren van onze dienstverlening.

Als de aangeleverde materialen geschikt zijn voor recycling, biedt Attero daar verschillende mogelijkheden voor. Materialen die niet voor hergebruik in aanmerking komen, worden verbrand. Daaruit produceren wij zoveel mogelijk energie.

Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan het afval en hanteert Attero acceptatiecriteria waaraan moet worden voldaan. Neem voor meer informatie over de verwerking van bedrijfsafval contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

BW4600.jpg